Νερόμυλοι της Κύπρου
Είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η Κύπρος, ένα νησί με παραδοσιακά μεγάλα προβλήματα έλλειψης νερού, για πολλούς αιώνες και μέχρι την δεκαετία του 1950 χρησιμοποιούσε νερόμυλους για το άλεσμα του σιταριού.  Στο νησί υπήρχαν εκατοντάδες νερόμυλοι από τους οποίους εξακολουθούν να βρίσκονται σε καλή κατάσταση πάνω από σαράντα, διασκορπισμένοι σε πολλές κοιλάδες του νησιού.
Είναι ευθύνη όλων μας η προστασία των νερόμυλων και φυσικά της υπόλοιπης καταπληκτικής φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς του νησιού.  

Νερόμυλος στην Κύπρο
Νερόμυλος σε σχετικά χαμηλό υψόμετρο στην βόρεια πλευρά του Τροόδους

Στην Κύπρο μπορούμε να συναντήσουμε νερόμυλους σε διάφορα υψόμετρα, σε πολλές περιοχές της Κύπρου.  Στα παλιά χρόνια μεγάλος αριθμός νερόμυλων υπήρχε κοντά σε κεφαλόβρυσα (ιδιαίτερα της Κυθρέας).  Ο χάρτης πιο πάνω είναι ενδεικτικός και όχι ακριβής.

Σε ορισμένες από τις κοιλάδες δίπλα από τους νερόμυλους υπάρχει τρεχούμενο νερό (σε κάποιες περιπτώσεις ολόχρονα) ενώ σε άλλες κοιλάδες το νερό τρέχει μόνο αν υπερχειλίσει το φράγμα που είναι κατασκευασμένο πριν τον νερόμυλο.  


Ο επιβλητικός νερόμυλος του Κύκκου

Σε πολλές περιπτώσεις οι νερόμυλοι βρίσκονται μακρυά από κοινότητες, λόγω και της γεωγραφίας της περιοχής (πχ στην Κοιλάδα του Ξερού Ποταμού).  Σε άλλες βρίσκονται πολύ κοντά ή και μέσα στο χωριό (όπως στην πιο κάτω φωτογραφία).  

Νερόμυλος σε χωριό της Κύπρου
Νερόμυλος στο χωριό Φλάσου


Ακρι
βείς (και εκταταμένες) πληροφορίες για τους νερόμυλους της Κύπρου θα μπορείτε να βρείτε σε δυο ηλεκτρονικά βιβλία που συγγράφω, το ένα από τα οποία αποτελεί την δεύτερη έκδοση του βιβλίου 'Οδηγός για την Φύση της Κύπρου' ενώ το άλλο είναι ένα βιβλίο για τα μεσαιωνικά γεφύρια και για τους νερόμυλους της Κύπρου. 

Για όσες ομάδες ενδιαφέρονται οργανώνουμε εξορμήσεις σε νερόμυλους (και/ή σε μεσαιωνικά γεφύρια, κλπ) της Κύπρου.
Βιβλίο Exploring Authentic Cyprus