Φωτογραφίες
 
Το χωριό Χούλου στην επαρχία Πάφου

 
   
 Ο κολπίσκος της Γαλάζιας Λίμνης και στο βάθος η κορυφή 'Μούττη της Σωτήρας' στην χερσόνησο Ακάμα

 
 
Η νερόμυλος της Μαλούντας στην κοιλάδα του Ξερού Ποταμού 

 
 
 Η κοιλάδα του Ξερού Ποταμού την άνοιξη

 
Το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής κοντά στο χωρίο Κάτω Ακουρδάλεια, στην επαρχία Πάφου

 
 
Η κοίτη του ποταμού του Σταυρού της Ψώκας (άνοιξη 2011)